Team

Organisers

Studio Precarity

Stefania Haritou

Antigoni Karnesioti

Hara Papadatou

Boyka Boneva

Mel Kalfanti

Nikos Papakostas

Skip to content