Είναι προσβάσιμος ο χώρος για άτομα με κινητικές δυσκολίες;

Ο κινηματογράφος Άστορ δεν είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Το PDSFF ωστόσο έχει φροντίσει για την εγκατάσταση αναβατόριου τις ημέρες του φεστιβάλ. Συνεπώς, ο κινηματογράφος Άστορ και ο περιβάλλων χώρος τις ημέρες του PDSFF θα είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο