Πού λαμβάνει χώρα το φεστιβάλ;

PDSFF γίνεται σε διάφορες αίθουσες στην πόλη, με μια κύρια στο κέντρο.